Avustamo Kareco Oy

Henkilökohtaisen avun palvelut

Avustamo Kareco on ei-sairaanhoidollinen sosiaalipalveluita tuottava yritys, joka tarjoaa vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua vaikeavammaisille henkilöille.

Palvelemme Tampereella asuvia asiakkaita, joilla on käytössään kaupungin myöntämä palveluseteli henkilökohtaisen avun palveluihin.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu mahdollistaa itsenäisen elämän vaikeavammaiselle henkilölle.

Henkilökohtainen apu on kotona tai kodin ulkopuolella tapahtuvaa avustajan antamaa apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa:

 • liikkumisessa
 • pukeutumisessa
 • henkilökohtaisessa hygieniassa
 • vaate- ja ruokahuollossa
 • kodin siisteydestä huolehtimisessa
 • asioinneissa esimerkiksi kaupassa tai viranomaispalveluissa
 • saattoapuna kuntoutuksessa, lääkärissä, omissa henkilökohtaisissa menoissa, harrastuksissa

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu. Tampereella henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelutoimistosta.

Avustamo Kareco on Tampereen kaupungin henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja.

Yritys

Avustamo Kareco tarjoaa palveluita tamperelaisille vammaisille henkilöille. Yrityksen perusajatuksena on tuoda kokonaisvaltaista iloa, hyvinvointia ja virkistystä asiakkaille.

Meille on tärkeää kohdata asiakkaamme niin, että he tuntevat olonsa turvalliseksi ja tuntevat tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuiksi haluamallaan tavalla.

Karecon toiminnan avainsanoja

 • Luottamus
 • Turvallisuus
 • Ilo
 • Hyvinvointi
 • Kuunteleminen
 • Yhdessä tekeminen

Yhteystiedot

🕿 050 378 0872 / Merja Ritola.

Y-tunnus: 2815800-2